Bouwstenen

“Ik heb respect voor de inzet en betrokkenheid van leerkrachten. Scholen zoeken oprecht naar de beste bouwstenen voor hun onderwijstaak. Ik houd ervan om in samenspraak te zoeken naar haalbare verbeteringen om zaken slagvaardig te organiseren, zodat zoveel mogelijk mensen binnen de school er baat bij hebben. Leerkrachten en de schoolleiding moeten zich gezien en geholpen voelen. Mijn ervaring is dat korte, duidelijke interventies, gecommuniceerd met alle betrokken partijen, het beste resultaat geven en het meeste enthousiasme oproepen."