DIENSTEN > Leerkrachten

 Begeleiden: 

hoe kan het onderwijs zo worden vormgegeven dat het past bij de talenten
  en beperkingen van kinderen?
wat doe ik met kinderen die structuur nodig hebben?
•  hoe ga ik om met kinderen die werkhoudingsproblemen hebben?
wat kan ik doen om de kinderen te stimuleren tot meer betrokkenheid
  en het nemen van verantwoordelijkheid?
op welke manier verbeter ik de interactie tussen mij en lastige kinderen?
hoe blijf ik gezond en bezield ondanks alle druk en drukte?
wat doe ik als kinderen grensoverschrijdend gedrag vertonen?
wat kan ik doen voor kinderen met lees- , spelling-  en/of rekenproblemen?
   

Ik bied:

coaching on the job voor leerkrachten met professionele en persoonlijke leervragen.
collegiale consultatie voor leerkrachten die willen overleggen over
  complexe situaties in de klas of in de relatie met kinderen en ouders.
een consultatie waar ouders en school bij betrokken zijn.
'bouwstenen' die gericht ingezet kunnen worden op het gebied van leren en
  instructie, ontwikkeling, gedrag, taal en motoriek. Versterken van de relatie. 
diagnostiek die gericht is op het beantwoorden van vragen over de
  ontwikkeling, intelligentie, leerstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. 
•  de mogelijkheid om collega's uit andere disciplines bij de diagnostiek en
  begeleiding te betrekken.
   
   


Twee leraren aan het woord

 Ontwikkelsprong

“Sinds zes jaar werk ik als leerkracht in de onderbouw op een leuke basisschool. Na de Pabo kwam ik hier als nieuweling binnen, maar voel me nu een echte leerkracht. Toch loopt het de laatste tijd niet zo lekker. Ik sta voor een drukke klas met veel kinderen die extra zorg vragen. Soms lig ik er zelfs wakker van. Ik heb moeite om me staande te houden, zeker in lastige gesprekken met ontevreden ouders. Gelukkig ziet de schooldirecteur mijn probleem en hij adviseerde mij jou te bellen. Kun jij mij helpen bij het omgaan met deze kinderen? Wil je mij coachen bij het voeren van ingewikkelde oudergesprekken? Hoe zorg ik ervoor dat ik gezond blijf en weer met plezier voor de klas kan staan? Ik realiseer me dat ik toe ben aan een volgende stap in mijn ontwikkeling als leraar."

 

Complexe situaties

"Ik ben een echte onderwijsman en werk al jaren als leerkracht van groep 7. Nog steeds met veel plezier en voldoening. Door mijn ruime ervaring voel ik me in de klas zeker en ontspannen. Toch loop ik af en toe tegen moeilijke situaties aan, die vragen om een heldere blik van buiten. Ik wil graag een advies van jou voor Paul, een van de kinderen in mijn klas. Hij is uitgebreid onderzocht door een GGZ-instelling, in het Audiologisch Centrum en in het ziekenhuis. Het is duidelijk dat Paul een ontwikkelingsstoornis heeft en er liggen nu rapporten met uiteenlopende suggesties. Zijn ouders en ik zien door de bomen het bos niet meer en zoeken de juiste vertaling naar de praktijk."