DIENSTEN > Ouders

Ik ondersteun ouders met kinderen die:

•   problemen hebben met rekenen, lezen en spelling.
een ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong 
  hebben. 
•  gedragsmatig aandacht vragen (bijv. teruggetrokken, druk, 
  moeite met veranderingen).
een taalprobleem hebben. 
motorische belemmeringen ondervinden. 
vragen hebben rond de schoolkeuze.

Ik bied:

overleg tussen ouders en school over het vormgeven van het onderwijs
  voor het kind.
•  diagnostiek die gericht is op het beantwoorden van vragen over ontwikkeling, 
  intelligentie, leerstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. 
de mogelijkheid om collega's uit andere disciplines bij de diagnostiek en 
  behandeling te betrekken. 
'bouwstenen'* waarbij kind en ouders en/of leerkracht geholpen worden in de 
   thuis- en/of schoolsituatie. 
   
    

 *de inhoud van de 'bouwstenen' zijn o.a. gericht op: instructie, lezen, spelling, rekenen, sociaal-emotionele begeleiding, taal en motoriek. Versterken van de relatie. Maar ook gericht op het vergroten van de betrokkenheid van kinderen in het onderwijs.