DIENSTEN > Schoolbestuur

Ik adviseer schoolleiders en –besturen ten aanzien van 

passend onderwijs. 
het organiseren van onderwijsverbeteringen.
•  communicatie binnen de basisschool. 
pedagogisch handelen.
   
 

Ik bied:

•  een praktische aanpak bij belangrijke beleidsthema’s als passend onderwijs.
•  informatie over interventies die zich in de praktijk en door onderzoek hebben
  bewezen. 
   

 

Een schoolleider aan het woord:

 Passend onderwijs

“Als directeur van een grote basisschool ben ik op zoek naar een manier om het passend onderwijs binnen de school te organiseren. Het vraagt om creatieve oplossingen, want de zorgvraag neemt toe terwijl de geldstroom een onzekere factor blijft. Ik wil niet voortdurend nieuwe dingen de school binnenhalen, maar de aanwezige kennis en kunde beter benutten. Alleen al door de communicatie tussen alle betrokkenen te verbeteren kunnen we meer zorg bieden voor hetzelfde budget. Ik zoek een adviseur die mij kan helpen met het op poten zetten van de zorgstructuur. Binnen de school is iedereen van goede wil en er is veel potentie aanwezig, maar hoe moeten we in de praktijk omgaan met zoveel verschillende zorgbehoeften in de klassen? Kunnen we volgende week kennismaken om het vraagstuk verder te verkennen?”