PRACTISCH > Tarieven

De consultaties, onderzoeken, schoolgesprekken, begeleiding en behandeling worden niet vergoed en komen voor rekening van de cliënt. Het tarief is 90 euro per uur.

Voor een intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht.
Uitgebreider gedragsonderzoek: tussen de 800 euro en 1100 euro,
  afhankelijk van de hulpvraag.
Intelligentie onderzoek: 630 euro, afhankelijk van de hulpvraag.
Dyslexie onderzoek: 800 euro.
Consulten, behandeling: 90 euro per sessie.
   
   
De kosten voor een consult op school kunnen soms worden betaald uit het budget dat scholen ontvangen om passend onderwijs te organiseren. Pedagogisch Adviesbureau CORINE NOTEBOOM overlegt met de betreffende school over de mogelijkheden. 


Met vragen over de tariefstelling, kunt u altijd contact met mij opnemen.