Verdieping

“De doorgaande ontwikkeling in het vakgebied gaat me aan het hart. Vakverdieping en vernieuwing zijn cruciaal voor de optimale zorg voor het kind. Daarom lever ik met plezier een bijdrage aan het uitwisselen van kennis met collega’s en professionals uit aangrenzende disciplines. De inzichten van ouders en leerkrachten schat ik op waarde. Door met elkaar inzichten te delen en de krachten te bundelen, stellen we ons in dienst van het kind.”