PRACTISCH > Werkwijze

 1. Intake

Als ouders en/of leerkrachten bij mij aankloppen met een vraag volgt daarop zo snel mogelijk een eerste gesprek. Na een persoonlijke kennismaking proberen we tot een heldere situatieschets te komen. Soms kan er meteen tot actie worden overgegaan, omdat er al veel onderzoeksmateriaal ligt. Meestal zijn er meer gegevens nodig om een goed beeld te krijgen van de situatie. 

Aanvullend kunnen zijn:

een gesprek met de leerkracht of schoolleiding;
een consult van bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut en/of
  spraak-/taaldeskundige;
een psychodiagnostisch onderzoek m.b.v. intelligentietesten, vragenlijsten, 
  observaties etc.;

De intakefase wordt afgerond met een adviesgesprek met ouders en/of leerkracht. Ik bespreek de aanpak of verwijs naar een van de professionals in mijn netwerk.

 

2. Aanpak

Mijn aanpak richt zich op concrete gedragsinterventies. Daarvoor mobiliseren we de kracht en creativiteit van kinderen, ouders en leerkrachten:

•     samen met kinderen werken we aan de omslag van klacht naar kracht;   
•  ouders zijn vanaf het begin volwaardig partners in het proces van 
  onderzoek en begeleiding;
•  leerkrachten worden ondersteund en aangemoedigd om hun 
  vaardigheden te benutten.
   

Door de communicatie en de samenwerking tussen deze drie betrokken partijen te verbeteren ontstaan er onverwachte mogelijkheden voor het kind.   

 

3. Afronding

Geen enkel traject duurt langer dan nodig. Het spreekt voor zich dat ik graag betrokken blijf bij het kind en voor aanvullende adviezen beschikbaar ben.